tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend


KLEURRIJK GELOVEN
, over TVG-ochtenden voor belangstellenden in 2019/2020

 

Het gezamenlijke programma voor iedereen in het nieuwe seizoen in het Markehuus


1.

Er is een extra informatieavond op donderdagavond 19 september a.s. vanaf 19.30 u., waar u kennis kunt maken met cursisten en docenten, uw vragen kunt stellen en een voorbeeldles TVG kunt meemaken. Ons bestuurslid en vakdocent Chris Dees, relatie christendom met andere godsdiensten, laat u kennis maken met de Homiletiek, preekkunst oftewel de kunst van de kansel, de kunst van het preken. Eigenlijk betekent dit dure woord: gesprek, gezelschap, onderhoud en omgang. We gaan aan de slag met Joh. 14: 1-12 met als centraal thema de tekst : ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Als u belangstellenden kent voor onze cursus TVG, kunt u ze ook verwijzen naar deze avond!


2.

Voor het eerst hebben we ook een avondblok TVG met gerichte aandacht voor moslims nú onder ons en enkele moderne filosofen van de laatste vijftig jaar. Specifiek zal het draaien om de beide levensvragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wil ik zijn?’. Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereldgodsdiensten TVG Assen/Kampen; Rinus van Warven, studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie, is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij is o.a. docent Filosofie aan de TVG IJsselland te Kampen.                                                                                                                    Data: Dinsdagavond  08-10 Rinus/ 15-10/ 29-10 Rinus/ 05-11/ 12-11 Rinus/ 19-11-2019                                                Tijden: 19.00 tot uiterlijk 22.15 u.                                                                                                                              Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Kosten: €. 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten                                                                                      Informatie en aanmelding: Nanno en Elly Levenga, Tel. 06 – 1410 1512 of mailto: tvgassen@gmail.com.

Verdere informatie leest u onderstaand: Mustapha en Anissa zijn anders heel gewoon …3 .

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020, onze Nieuwjaarslezing, is onze gast Prof.Dr.M.W.(Marjo) Buitelaar, hoogleraar in de hedendaagse islam RUG vanaf 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Zij is op onderzoeksverlof en haar onderzoeksthema gaat over de manier waarop heden-daagse moslims de hadj, ofwel de bedevaart naar Mekka, vormgeven en ervaren. Dit        Hadjproject is gebaseerd op interviews met moslims van Marokkaanse en Turkse afkomst in Nederland.                          Deze professor haalt veel informatie uit het dagelijks leven van moslims en moslima’s hier en in hun landen van herkomst m.n. Marokko vooral en Turkije. Zij heeft ook geleefd onder vrouwen in Marokko zelf en zodoende enkele boeken gepubliceerd over vrouwen en de hamans en over vrouwen in de Ramadan bijv. Bekend is haar boek ‘Islam en het dagelijks leven’ en ‘Activisme, feminisme en islam’, Stemmen van Marrokkaanse en Marrokaans-Nederlandse vrouwen. Samen met Johan ter Haar schreven zij over de ‘Mystiek, Het andere gezicht van de islam’.


4.

Dinsdagmorgen 25 februari 2020

Winterlezing

Inloop vanaf 09.30 uur. Aanvang 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Thema:

De kracht van compassie

Spreker:

Drs.Rinus van Warven uit Kampen.

Rinus is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en….verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Op TVG IJsselland (Kampen) geeft hij Filosotie.                                                                                          “Dit is dan mijn ware religie, mijn eenvoudige geloof. Er is geen tempel, moskee of kerk; geen complexe filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel.” Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama, kan het zo treffend onder woorden brengen waar het in de wereld van de levensbeschouwing om draait.              Als spiritueel leider van het Tibetaans Boeddhisme spreidt Tenzin Gyatso een opmerkelijke openheid ten toon als het gaat om respect voor mensen met andere overtuigingen. ‘Mijn religie is vriendelijkheid,’ zo vat Tenzin Gyatso vaak zijn boodschap samen. Volgens de Dalai Lama trachten alle wereldreligies in essentie dezelfde kwaliteiten in een mens te stimuleren. Maar dat niet alleen, hij probeert namelijk nooit iemand tot het boeddhisme te bekeren, sterker nog: hij benadrukt hoe belangrijk is het om je oorspronkelijke religie maar te blijven volgen.

5.

Dinsdagmorgen 21 april 2020  Afsluiting cursusseizoen 2019/2020. Inloop vanaf 10.00 u. Aanvang: 10.15 uur. Spreker: Dr. S.P. (Peter) van ’t Riet uit Zwolle. Peter is al meer dan 30 jaar betrokken bij de synagoge van Zwolle. Startte een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora. Is medeoprichter van de Stichting Judaïca Zwolle en levert een grote bijdrage aan de verbetering van het begrip tussen Joden en christenen. Thema: Leviticus als theologie van daden.                            Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt?


-------------------------- 


Mustapha en Anissa zijn anders heel gewoon …

 

Als je solliciteert met zulke namen, voelt het dan anders of voelt het dan ook als heel gewoon? Collega’s doen vaak anders tegen je en … toch ook heel gewoon? Op straat zien ze je als anders … maar ook als heel gewoon? En ben je dan ook nog moslim(a), dan ben je echt heel anders en niet gewoon lijkt me!?

Abdeslam Aarab, een jongere uit Dronten, schreef in 1994 een gedichtenbundel ‘Kind in een kloof’:


Een wereldverschil                                                                       Kind in een kloof


Gebergten en couscous                                                                 Culturen                                                                vrouwen in gewaden                                                                     Zo verschillend                                                        een wereld ver van hier                       Gevallen                            Zo ver


Hoge huizen en aardappelen                Als een breiwerk                Van elkaar                                                              vrouwen op hoge hakken                     zijn voor mij                                                                                                      een wereld ver van daar                      de culturen gemaakt          Toch                                                                                      

Geklemd tussen beide                         Tussen beide                      samenbrengend                                                        hoor ik mezelf zeggen                         voel ik mij                         door elk                                                                  “Ik ben moe”                                      een gevallen steek             kind in een kloof

 

Vijfentwintig jaar later: een derde generatie medelanders onder ons. Klopt dit alles nog? Hoe is het met al die kinderen uit de kloof? Nu net als wij: zoekers naar vrede en geluk!?

‘We zijn allemaal op weg. Een weg die oplicht, een weg door het leven. Een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede geen onhaalbare idealen meer zijn. Een weg om te gaan …                                                            Daarover gaat het in religies. En al die verschillende godsdiensten herkennen dat ook van elkaar. Zij weten natuurlijk ook wel waarin ze van elkaar verschillen. En ze zitten vaak ook vast aan hun eigen woorden en rituelen. Die zijn hun immers dierbaar. Maar het is niet moeilijk om over de grens heen te kijken. Het is vanzelfsprekend om in de ander te herkennen wat je zelf gevonden hebt: zo’n weg van geluk. Dat verbindt dus ook met elkaar.                                          Is dit niet al te mooi? Religies staan toch vaak tot de tanden toe gewapend tegenover elkaar. Ja dat is onmiskenbaar het geval. Het is niet altijd de schuld van religies: soms weet slechte politiek handig misbruik te maken van godsdienstig geloof. Maar soms maken godsdiensten dat ook wel heel makkelijk. Oproepen tot geweld behoren ook tot het repertoire van godsdienstige prediking. Zelfs in heilige boeken vind je teksten die de aanhangers motiveren om het zwaard op te nemen. Alle godsdiensten worstelen daarmee. En dat herkennen zij ook in elkaar. Er valt heel wat te bestuderen over hoe de aanhangers van diverse religies omgaan met hun heilige boeken. Ook als het gaat om lastige passages die tegen de haren instrijken. Elke religie heeft daar ervaring mee. En kent de opgave om toch bij idealen van vrede uit te komen. Dàt zal telkens weer opduiken in de worsteling van godsdiensten met hun traditie: dat het uiteindelijk om geluk en vrede gaat. Als godsdiensten dat bij elkaar herkennen hebben ze elkaar wat te vertellen. En hebben ze ook samen iets te vertellen in deze maatschappij´, aldus Jan Peter Schouten, theoloog/ socioloog/Hindoekenner, in Bezinning 54, RvK Nederland- Amersfoort- 2017.  


We zullen in ons cursusblok voldoende aandacht hebben voor de begrippen oorlog en vrede, jihad en salam, islam en missie bij zowel christenen als moslims. Zelfs zullen we bij het begrip oorlog te rade gaan bij wetenschap uit moslimgebied zelf. Bij vrede leggen we de koran naast de bijbel om te onderzoeken wat beiden hieronder willen verstaan. En er is zeker aandacht voor omgaan met andersgelovigen naar de toekomst.

Opzet is ook dat we elkaar ‘gevoelig maken voor interculturaliteit’. Corry Nicolay spreekt in dit verband over het ‘geschenk van geloofsverschillen’ en schrijft veel over ‘kleurrijk geloven’. Dit kun je bevorderen door verkenning van deze wereld, van landen op deze aardbol en haar bewoners, door ook boeken en artikelen te lezen van buitenlandse schrijvers(fsters); verken ook je eigen onmiddellijke leef-omgeving naar momenten van interculturaliteit en in steden is dan toch best heel wat te verkennen. Ga eens op zoek naar een positieve bewering uit je eigen onmiddellijke leefomgeving die je kan onderbouwen en ga ook eens op onderzoek uit als iemand iets beweert dat niet bepaald fris overkomt. Hoe wil je hierbij betrokken worden en wat zijn je verweerwoorden of -daden?                                            En tot slot: wat zou je in je eigen onmiddellijke leefomgeving samen kunnen oppakken om de leefbaarheid te verbeteren!? Kortom: oordelen over elkaar kan mits respect- en begripvol, beoordelen van elkaar kost al wat meer moeite en vooroordelen dien je ten allen tijde voor te blijven!!!

 

Filosofie van overal en ergens

Meningen, standpunten en overtuigingen. We hebben er nogal wat van. En ons wordt geleerd om vooral overal een mening over te hebben of een standpunt in te nemen. Want het hebben van een standpunt wordt gezien als het hoogste goed als het gaat om de maatschappelijke vragen. Helemaal spannend wordt het als het gaat om overtuigingen. “Je moet je vooral niet van je overtuiging laten afbrengen. Wie zich van een overtuiging laat afbrengen, weet niet waar hij/zij voor staat”.
De filosoof is echter niet zo onder de indruk van meningen, standpunten en overtuigingen. Woody Allan zei over het hebben van een mening dat het misschien wel leuk is om er een te hebben, maar dat  “je ze toch echt niet kunt eten”. We stikken erin. Nutteloze overtuigingen, belemmerende overtuigingen.....
Filosofie is leren leven zonder standpunten en overtuigingen. Filosoferen over wat waarachtig is en zinvol. Wat is zin voor jou? Waar ga je voor? Waar loop je warm voor? Docent Rinus van Warven neemt je in vogelvlucht mee door de werelden van het oosterse en het westerse denken, hij voert je mee langs diverse inzichten van o.a. Emmanuel Levinas, Karen Armstrong, Richard Rorty, Marc-Alain Ouaknin en Michel Henry. In de cursus leert docent Rinus van Warven je twee vragen te stellen: “Wie ben je?” en “Wie wil je zijn?”. Als je een antwoord weet te geven op deze vragen, heb je de essentie van het bestaan ontdekt.

 

Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereldgodsdiensten TVG Assen/Kampen; Rinus van Warven, studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie, is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij is o.a. docent Filosofie aan de TVG IJsselland te Kampen.  

Data: Dinsdagavond 08-10 Rinus/ 15-10/ 29-10 Rinus/ 05-11/ 12-11 Rinus/ 19-11-2019                                                    Tijden: 19.00 tot rond 22.15 u.                                                                                                                                      Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen                                                                                                          Kosten: €. 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten                                                                                      Informatie en aanmelding: Nanno en Elly Levenga, Tel. 06 – 1410 1512 of mailto: tvgassen@gmail.com


Foto's van de openingsbijeenkomst van het nieuwe studiejaar 2019-20 waar sprak ds. Corry Nicolai uit HeerenveenVoog. Maak een website.