tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

KLEURRIJK GELOVEN, over een viertal TVG-ochtenden in 2019/2020


Het gezamenlijke programma voor iedereen in het nieuwe seizoen in het Markehuus


1.

Ds.Corry Nicolay uit Heerenveen opent ons nieuwe cursusseizoen op dinsdagmorgen 27

augustus a.s. vanaf 10.00 u. (Zaal open vanaf 09.30 u.) met haar thema: Kleurrijk geloven.

Zij is een bekende schrijfster van vele boeken op dit gebied, in kerkbladen wordt ze vaak geciteerd, en een enthousiaste spreekster die met haar verhalen zalen prima weet te vermaken!                                                                De Islam tekent zich in het westen, Europa, veelkleurig af, net zo veelkleurig als het Christendom. Zij maakt een keuze uit verschillende verhalen die bij vrouwen en mannen horen en haalt daar twee hoofdlijnen uit.

Ook komt de democratische Nederlandse samenleving aan bod, die art. 1 van de Mensenrechten als uitgangspunt wil hanteren. Boeiend, uitdagend en confronterend. Hierover staat ook veel in haar nieuwe boek: 'Geen ZEE te HOOG - Wonderlijk en Veelkleurig' en in een eerder boek van haar: 'Kleurrijk Samenleven - Korte verhalen als kleuren van de regenboog'.

2.

Er is een extra informatieavond op donderdagavond 19 september a.s. vanaf 19.30 u., waar u kennis kunt maken met cursisten en docenten, uw vragen kunt stellen en een voorbeeldles TVG kunt meemaken. Ons bestuurslid en vakdocent Chris Dees, relatie christendom met andere godsdiensten, laat u kennis maken met de Homiletiek, preekkunst oftewel de kunst van de kansel, de kunst van het preken. Eigenlijk betekent dit dure woord: gesprek, gezelschap, onderhoud en omgang. We gaan aan de slag met Joh. 14: 1-12 met als centraal thema de tekst : ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Als u belangstellenden kent voor onze cursus TVG, kunt u ze ook verwijzen naar deze avond!

3.

Voor het eerst hebben we ook een avondblok TVG met gerichte aandacht voor moslims nú onder ons en de filosoof Alain Badiou die in tijden van harde polarisatie toch een mogelijkheid ziet om elkaar te verbinden. Zie hiervoor ook op de website onder ‘Ik ben anders heel gewoon’ ……….                                                                                                      Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereldgodsdiensten TVG Assen/Kampen; Christiaan Schoonenberg, masterstudent Filosofie aan de KU Leuven en predikant in opleiding aan de PThU in Groningen/docent Filosofie TVG Assen                                                                                                                           Data: Dinsdagavond  08-10 / 15-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 19-11-2019                                                   

Tijden: 19.00-22.15 u.                                                                                                                                          Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen                                                                                

Kosten: €. 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten                                                                                     

Informatie en aanmelding: Nanno en Elly Levenga, Tel. 06 – 1410 1512 of mailto tvgassen@gmail.com

4.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020, onze Nieuwjaarslezing, is onze gast Prof.Dr.M.W.(Marjo) Buitelaar, hoogleraar in de hedendaagse islam RUG, vanaf 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Zij is op onderzoeksverlof en haar onderzoeksthema gaat over de manier waarop hedendaagse moslims de hadj, ofwel de bedevaart naar Mekka, vormgeven en ervaren. Dit        Hadjproject is gebaseerd op interviews met moslims van Marokkaanse en Turkse afkomst in Nederland.                            Prof. Buitelaar haalt veel informatie uit het dagelijks leven van moslims en moslima’s hier en in hun landen van herkomst m.n. Marokko vooral en Turkije. Zij heeft ook geleefd onder vrouwen in Marokko zelf en enkele boeken gepubliceerd over vrouwen en de hamans en over vrouwen in de Ramadan bijv. Bekend is haar boek ‘Islam en het dagelijks leven’ en ‘Activisme, feminisme en islam’, Stemmen van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Samen met Johan ter Haar schreven zij over de ‘Mystiek, Het andere gezicht van de islam’.

5.

Dinsdagmorgen 25 februari 2020 Winterlezing. Inloop vanaf 09.30 uur. Aanvang 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Thema: De kracht van compassie. Spreker: Drs.Rinus van Warven uit Kampen. Rinus is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en….verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Op TVG IJssel-land (Kampen) geeft hij Filosotie. “Dit is dan mijn ware religie, mijn eenvoudige geloof. Er is geen tempel, moskee of kerk; geen complexe filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel.” Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama, kan het zo treffend onder woorden brengen waar het in de wereld van de levensbeschouwing om draait. Als spiritueel leider van het Tibetaans Boeddhisme spreidt Tenzin Gyatso een opmerkelijke openheid ten toon als het gaat om respect voor mensen met andere overtuigingen. ‘Mijn religie is vriendelijkheid,’ zo vat Tenzin Gyatso vaak zijn boodschap samen. Volgens de Dalai Lama trachten alle wereldreligies in essentie dezelfde kwaliteiten in een mens te stimuleren. Maar dat niet alleen, hij probeert namelijk nooit iemand tot het boeddhisme te bekeren, sterker nog: hij benadrukt hoe belangrijk is het om je oorspronkelijke religie maar te blijven volgen.

6,
Dinsdagmorgen 21 april 2020  Afsluiting cursusseizoen 2019/2020. Inloop vanaf 10.00 u. Aanvang: 10.15 uur. Spreker: Dr. S.P. (Peter) van ’t Riet uit Zwolle. Peter is al meer dan 30 jaar betrokken bij de synagoge van Zwolle. Startte een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora. Is medeoprichter van de Stichting Judaïca Zwolle en levert een grote bijdrage aan de verbetering van het begrip tussen Joden en christenen. Thema: Leviticus als theologie van daden.                                  Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt? 


Pilot cursus: Theologie voor iedereen

In het najaar 2019 start bij wijze van proef de cursus Theologie voor iedereen. Wat dit inhoudt kunt u hier lezen.De radicale takken van de Reformatie

Bij de afsluiting van het leerjaar 2018-19 hield dr. Theo van Staalduine een presentatie over De radicale takken van de Reformatie. 
De tekst van de powerpoint presentatie staat hier.

Afsluiting leerjaar 2018-19
Ds. Jan Hommes spreekt de beide gecertificeerden toe als classispredikant
Groningen/Drenthe.

 

‘MENS, WAAR BEN JE?’

                                                                                                   

Uit drie gesprekken over Theologische vorming en verdieping

 

Elk jaar is het een ‘komen en gaan’ van cursisten Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden, zo ook in Assen. Na drie jaar TVG verlaten cursisten met een certificaat ook deze cursusplaats. Zomaar van twee scheidende cursisten: ‘Wat mij als rode draad door alle vakken heen, bij zal blijven is de oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid vanuit liefde: ‘Mens, waar ben je?’. En: ‘Ik kreeg wat ik wilde: heel veel informatie, heel boeiend, erg afwisselend maar ook wel behoorlijk pittig soms. Maar wat ben ik er rijker door geworden!’


Ds.Jan Hommes, classispredikant Groningen/Drenthe begrijpt deze beide reacties heel goed: ‘De cursus TVG draagt bij aan bewustworden, aan de vorming van mensen als gelovig mens binnen onze kerken, voor kennisoverdracht zodanig dat het gesprek tussen verschillende mensen beter gevoerd kan worden. Persoonlijk denk ik, dat dat gesprek nog al eens ontbreekt, terwijl de verschillen erg groot zijn, overal; dat hoort ook bij onze post-moderne samenleving denk ik.          Ik denk dat de TVG ook kan bijdragen aan meer openheid voor de samenleving, omdat basiskennis wellicht ook basisvertrouwen geeft en ruimte om ook de twijfel en de aarzelingen toe te laten: ruimte om te luisteren en met respect samen te spreken. Jacobus zegt in zijn brief dat we snel moeten luisteren en langzaam spreken en dat vraagt veel van ons mensen.                                                                                                                                                    Ik denk ook dat mensen die de TVG hebben gedaan een gemeente ook kunnen helpen meer en beter met elkaar in gesprek te zijn; ik veronderstel daarmee dat cursisten ook kerkelijk actief willen en kunnen zijn of in ieder geval betrokken’.

Ineke Douwes typeerde haar drie jaren als volgt:                                                                         

 ‘Vanaf de eerste dag was het een feest om op dinsdag naar Assen te gaan: wát een enthousiaste, gedreven docenten hebben we mogen meemaken, en wát een kennis bezitten ze! Niet alleen de docenten maar ook de medecursisten lieten ons delen in hun grote belezenheid, kennis en ervaring. We leerden elkaar steeds beter kennen: de groep voelde als een warme, veilige plek waar ook persoonlijke dingen besproken werden met respect voor ieders eigenheid. Daarnaast zorgden humor en relativeringsvermogen voor een ontspannen sfeer en vele lachsalvo’s.                                  Kritische vragen kwamen voort uit diepe betrokkenheid en grote interesse. De docenten gingen die zelden uit de weg en durfden zich open en kwetsbaar op te stellen. We hebben veel zielsverwanten leren kennen, mensen die durven twijfelen, zoekers met dezelfde honger naar kennis vanuit heel diverse achtergronden. Wat een rijkdom en plezier om daar deel vanuit te mogen maken! Wat een rijk aanbod was het ook! Maar voor mij zijn Drewermann en het zicht op de verschillende mogelijkheden van bijbelvertalingen ware eye-openers geweest. Telkens weer smaakte het naar meer …..


Mini Niers-Hulshof herkende veel van haar jaargenote:                                                                 

‘Ik ben opgegroeid in een hervormd gezin. Kerkelijk meelevend maar niet streng in ‘de leer’. Naarmate ik ouder werd, bewuster en een twijfelaar, werd ik nieuwsgierig naar meer informatie over verschillende godsdiensten en zo meer: vandaar TVG. Aangezien ik geen HBO-op-leiding heb, kwam het geregeld voor dat thuis het woordenboek er bij werd gepakt zodat ik een beetje begreep wat ik las. Ik heb een heel andere kijk op de Bijbel, het geloof, de ver-schillende godsdiensten gekregen. Twijfel ik nu minder? NEE, beslist niet, want ik ben er wel achter gekomen dat hoe meer je weet, des te meer kom je tot het besef dat je HEEL weinig weet. Het smaakt naar meer!’

Ds.Jan Hommes, die de scheidende cursisten ook toesprak, liet ons horen wie we ook zijn en wat we ook willen binnen de Protestantse Kerk in Nederland:                                                              

‘Een fundamenteel gesprek over kerk-zijn en geloven is belangrijk en daarin elkaar respecteren of zelfs helpen om woorden te vinden zeer zeker ook. Dat hebben we nodig.                     

Er is sprake van een geweldige diversiteit en dat geeft behoorlijke uitdagingen. Ik zou die verscheidenheid graag in de volle breedte met elkaar in gesprek zien en dat blijft lastig. Liberale christenen timmeren aan de weg net als evangelische gemeenteleden en dat vraagt nog al wat van een kerkenraad en gemeente om dat goed met elkaar te doen. Daarom is het voor mij altijd belangrijk te weten dat we elkaar gegeven zijn in die verscheidenheid en elkaar niet uitzoeken op gelijkgezind zijn. We zijn allemaal kind van God, we voelen ons allen verbonden met en in Christus en dat betekent open staan en aandacht hebben voor elkaar. Maatschappelijk zie ik een grotere betrokkenheid met name op diaconale zaken. Er wordt in de volle breedte kerkelijk samengewerkt op het terrein van het sociaal domein bijvoorbeeld: met alle kerkelijke gezindten, maar ook met een organisatie als Humanitas en de burgerlijke overheid. Dat lijkt me heel goed en wenselijk’.


De cursus TVG start op dinsdagmorgen 27 augustus 2019 weer in Assen. Ds.Corry Nicolay uit Heerenveen zal spreken over het thema: ‘Kleurrijk geloven’. U bent allen van harte welkom op deze ochtend vanaf 09.30 u. voor de koffie/thee met iets lekkers. Om 10.00 u. starten we met ons programma. We zijn dan te vinden in het wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Ook wordt er op deze ochtend meer informatie gegeven over onze cursus TVG. Donderdagavond 19 september 2019 is er nog een informatieavond vanaf 19.30 u., ook in het Markehuus. Voor meer info en aanmelding: Familie Levenga, tel. 06 – 1410 1512 of ga naar de website www.tvgassen.nl We hebben ook een interessant avondblok in okt./ nov. 2019! Schroom niet, kom, bel of kijk op de website!


Ook in Groningen op maandagavond www.tvg-groningen.nl en Onstwedde op donderdagavond www.tvg-onstwedde.nl

wordt er een cursus TVG gegeven.Nieuwsbrief 5, 5 april 2019. Vindt u hier.

  

“Gewoon weer de vragen stellen”

Interview met dr. Hans Nobel uit Hoogeveen, docent TVG in Assen

 door Irene Voorintholt

Wij ontmoeten elkaar de dinsdagochtend na Pasen. Docent Hans Nobel heeft zojuist een les gegeven. De begroeting bestaat uit de vraag over en weer of we goede paasdagen hebben gehad. Dat brengt het gesprek al gauw op de nieuwe paaskaars  in de kerk en de diensten en gebruiken daaromheen. Dat geeft al genoeg interessante stof tot praten, maar we gaan toch maar over tot de orde van het gesprek van vandaag, waarin het vooral zal gaan over het lesgeven aan de TVG in Assen.

 

Toch blijkt dit thema later in het gesprek nog weer terug te komen. Gevraagd naar zijn favoriete onderwerp is dat niet zomaar een-twee-drie te beantwoorden. Na een momentje nadenken komt er toch duidelijk iets boven, namelijk vernieuwing. Dit doet mij even glimlachen, want hoewel er dus even naar gezocht moest worden, is tijdens onze begroeting het thema vernieuwing al expliciet en bij name door Hans Nobel genoemd, toen we het hadden over de nieuwe paaskaars. Verderop in het gesprek zegt hij hierover: “Vernieuwing en herschepping hangen samen; je moet het doen, elke keer opnieuw beginnen.”


De vraag wanneer hij begonnen is met lesgeven valt op twee manieren te beantwoorden.  In september 2016 is hij in Assen begonnen met lesgeven in het vak dogmatiek. Eerst in groep 3 en een jaar later kwam daar groep 1 bij. Al in de jaren 70 echter was Hans Nobel docent Oude Testament aan de catechetenopleiding Groningen (een voorloper van de TVG) en later zelfs cursusleider. Dit werd ondanks de reisafstand vanuit Blokzijl gevolgd door de cursus in Apeldoorn -“in mijn jeugdige onbezonnenheid heb ik daar ja op gezegd, het was heel leuk om te doen”- en later in Emmen. Toen hij er mee begon was hij eerst zelf nog student theologie, daarna predikant in Blokzijl en vervolgens in Coevorden.  Jarenlang heeft hij naast zijn fulltime predikantschap als docent theologie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden lesgegeven (destijds Noordelijke Leergangen). Tijdens zijn werk als predikant is hij ook nog -vanuit de pastorie- gepromoveerd in het Oude testament. In zijn eerste gemeente Blokzijl kreeg hij daar de ruimte voor en daar heeft hij zijn hele leven plezier van gehad. Al met al voelt hij zich in de eerste plaats pastor. Ook nu, al jaren met emeritaat, gaat hij nog voor in diensten en momenteel verleent hij 16 uur per week bijstand in het pastoraat. Hij studeert ook nog graag en veel.

Dan het vak dogmatiek aan de TVG, hoe gaat het er in die lessen aan toe? Docent Hans Nobel wil zich in groep 1 vooral richten op het leren delen van de godsvraag van nu. Uitgangspunt in de lessen is ingaan op wat mensen persoonlijk te berde brengen. Daarnaast zijn er ook modules met teksten die besproken kunnen worden. Voorbeelden en uitleg ontstaan ter plekke, samen met de groep. Als inleiding op de lessen in het eerste jaar heeft hij twee dia’s gepresenteerd. Op de ene dia staat alleen maar: God? en op de andere dia staat: Niemand heeft ooit God gezien. “De vraag naar God heb ik op alle mogelijke manieren opengehouden.”  Hij vult aan: “In de eerste brief van Johannes komen we als kenmerk tegen: Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.” Hij legt uit dat het in het vak dogmatiek ook gaat om afleren: de cursisten moeten spreekwoordelijk eerst de handen leeg hebben voordat ze wat nieuws kunnen ontvangen. Hij realiseert zich bij dit alles dat hij de cursisten ook voortdurend in verlegenheid brengt en dat benoemt hij daarom ook.  Hij neemt de cursisten zoals hij zelf zegt wat af, maar geeft ze er ook wat voor in de plaats, namelijk de gedachte dat de liefde van God alleen maar te consumeren is als je zelf liefhebt.

Op de vraag of het hem zelf ook uitdaagt om les te geven en met de stof bezig te zijn komt een overtuigend en grappig antwoord: “Heerlijk, er is er in ieder geval één die leert.” Mensen zeggen vanuit hun beleving dingen die hem dwingen dit zelf weer te doordenken. In groepen heb je naast verschil in kennis en ervaring ook nog te maken met persoonlijkheidsfactoren. Het woord vorming vindt hij hierbij nog goed passen: we hebben immers te maken met koppeling aan het leven van de mensen zelf. Als het gesprek of het onderwerp mensen raakt is het zaak ze te beschermen en ze te kennen, maar “hun openheid stel ik bijzonder op prijs!”  Het is daarbij prettig dat er gewerkt wordt in de vorm van een blok van meerdere weken les achter elkaar. Soms zegt een snel uitgesproken zin in de deuropening bij het uitgaan van de les nog meer dan een uitgebreid gesprek. “De eerstejaarsgroep die ik nu lesgeef is een prettige groep, er hangt een prettige sfeer in de groep.”

Na een les gaat hij vooral tevreden weer naar huis; “altijd leuk dit soort overdrachtsprocessen, er gebeurt wat.” Daarnaast gaat hij ook moe naar huis. Moe maar voldaan dus, vanwege het feit dat minder dan 100 procent zich geven er voor hem niet bij is. “Er borrelt altijd heel veel in me en ik denk en praat met hoge snelheid.” Dat hij zich helemaal geeft is ook te merken tijdens dit interview waarin hij bevlogen vertelt en verhalen en informatie aandraagt die misschien net wat buiten het bestek van dit interview vallen, maar waar we beiden graag even over door willen praten. Een voorbeeld is zijn lievelingsonderwerp in het Oude Testament, de numerieke structuuranalyse van teksten. Ik krijg wanneer ik er om vraag een snelle en boeiende inwijding in dit interessante onderwerp.

Iets wat hij tenslotte wel kwijt wil is het feit dat voor de bagage die cursisten hier komen halen ook ruimte moet zijn in hun eigen kerk. Dat is iets wat hij zou wensen. “Ze doen er toe, die vragen. Er moet ruimte zijn in de geloofsgemeenschap als mensen dit wat ze hier op de TVG hebben ervaren willen aanbieden aan hun geloofsgemeenschap. Het lijkt hier op de cursus soms wel een alternatieve kerk.” Docent Hans Nobel vindt alle ideeën en vragen die mensen inbrengen van waarde. Ook dit kan als een vorm van vernieuwing worden opgevat. Dan spreekt hij een zin uit die heel goed kan dienen als conclusie en slotzin van dit interview: “Gewoon weer de vragen stellen.”

Irene Voorintholt was cursiste in de jaren 2011-2014 en neemt nu deel aan de vervolgcursus (één keer per maand). Ze is lid van de commissie Werving en Publiciteit.

 

'Als het kwaad goede mensen treft'

Ds. Cees Huisman uit Meppel hield op de wervingsavond van 16 mei 2017 een inleiding over dit thema. Het verslag hiervan is hier beschikbaar in pdf formaat.


 

 


Voog. Maak een website.