tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend


KLEURRIJK GELOVEN
, over TVG-ochtenden voor belangstellenden in 2020

 

Het gezamenlijke programma voor iedereen in het nieuwe seizoen in het Markehuus


1.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020, onze Nieuwjaarslezing, is onze gast Prof.Dr.M.W.(Marjo) Buitelaar, hoogleraar in de hedendaagse islam RUG vanaf 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Zij is op onderzoeksverlof en haar onderzoeksthema gaat over de manier waarop heden-daagse moslims de hadj, ofwel de bedevaart naar Mekka, vormgeven en ervaren. Dit        Hadjproject is gebaseerd op interviews met moslims van Marokkaanse en Turkse afkomst in Nederland.                          Deze professor haalt veel informatie uit het dagelijks leven van moslims en moslima’s hier en in hun landen van herkomst m.n. Marokko vooral en Turkije. Zij heeft ook geleefd onder vrouwen in Marokko zelf en zodoende enkele boeken gepubliceerd over vrouwen en de hamans en over vrouwen in de Ramadan bijv. Bekend is haar boek ‘Islam en het dagelijks leven’ en ‘Activisme, feminisme en islam’, Stemmen van Marrokkaanse en Marrokaans-Nederlandse vrouwen. Samen met Johan ter Haar schreven zij over de ‘Mystiek, Het andere gezicht van de islam’.


2.

Dinsdagmorgen 25 februari 2020

Winterlezing

Inloop vanaf 09.30 uur. Aanvang 10.00 u. (Zaal open 09.30 u.) Thema:

De kracht van compassie

Spreker:

Drs.Rinus van Warven uit Kampen.

Rinus is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en….verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Op TVG IJsselland (Kampen) geeft hij Filosotie.                                                                                          “Dit is dan mijn ware religie, mijn eenvoudige geloof. Er is geen tempel, moskee of kerk; geen complexe filosofie, doctrine of dogma. Ons eigen hart, onze eigen geest is de tempel.” Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama, kan het zo treffend onder woorden brengen waar het in de wereld van de levensbeschouwing om draait.              Als spiritueel leider van het Tibetaans Boeddhisme spreidt Tenzin Gyatso een opmerkelijke openheid ten toon als het gaat om respect voor mensen met andere overtuigingen. ‘Mijn religie is vriendelijkheid,’ zo vat Tenzin Gyatso vaak zijn boodschap samen. Volgens de Dalai Lama trachten alle wereldreligies in essentie dezelfde kwaliteiten in een mens te stimuleren. Maar dat niet alleen, hij probeert namelijk nooit iemand tot het boeddhisme te bekeren, sterker nog: hij benadrukt hoe belangrijk is het om je oorspronkelijke religie maar te blijven volgen.

3.

Dinsdagmorgen 21 april 2020  Afsluiting cursusseizoen 2019/2020. Inloop vanaf 10.00 u. Aanvang: 10.15 uur. Spreker: Dr. S.P. (Peter) van ’t Riet uit Zwolle. Peter is al meer dan 30 jaar betrokken bij de synagoge van Zwolle. Startte een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora. Is medeoprichter van de Stichting Judaïca Zwolle en levert een grote bijdrage aan de verbetering van het begrip tussen Joden en christenen. Thema: Leviticus als theologie van daden.                            Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt?


-------------------------- Foto's van de openingsbijeenkomst van het nieuwe studiejaar 2019-20 waar sprak ds. Corry Nicolai uit HeerenveenVoog. Maak een website.