tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend


Dinsdag 16 april 2019

  

05 maart 2019:  

Geloofsopvoeding uit een kinderkoran en een puberbijbel 

Drie morgens (laatste keer dinsdag 5 maart 2019) willen we groeien aan de verhalen uit ‘de Koran, uitleg voor kinderen’ van imam Abdulwahid van Bommel en met de ‘Groeibijbel’ van Piet van Midden, PKN emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg. Beide heren beschrijven de verhalen knap, verfrissend en verrijkend. Drie verhalen laten we naast elkaar horen, we bespreken met elkaar beide verhalen en laten ons verrassen door wat deze ons te zeggen hebben.

De drie verhalen zijn:                                                                                                                                                   - Kabiel en Habiel oftewel Kaïn en Abel                                                                                    
 - Mohammed en Isa oftewel de Profeet en de Redder                                                                          

 - Rizq en Isrậf oftewel de ethiek van zorg en verspilling.

We werken de verhalen uit volgens de volgende opvoedkundige principes:                                                                      - Verhalen gaan zien als beleving, wat zijn de ‘pitten’ in deze verhalen                                                                           (theorie van het klokhuis en de pitten) en met ….. de gouden leefregel                                  
 - Oude verhalen als kennis voor het leven, vragen – vragen – vragen (theorie van filosoferen met kinderen) met wat geeft ons rust en waarop mogen we hopen?                                                                                                                    - Het lied van de aarde, de theorie van ‘de gulden middenweg’ of ‘het juiste midden’ met de gelijkenis van kiezen of delen, en nog veel meer!

Zomaar drie verhalen die we vanuit verschillende invalshoeken proberen te begrijpen. Meer dan interessant voor kinderen en hun ouders, zowel van de moslim- als van de christelijke zijde.

Chris Dees, TVG-docent wereldgodsdiensten tvg-Assen en Kampen, zal deze cursus verzorgen binnen het kader van een lessenserie over Bijbel en Koran, maar gasten zijn van harte welkom. Ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met de cursus Theologische vorming en verdieping in Assen. Om beurten zullen we ons verplaatsen naar de moskee El Moslimien aan de Mr.Groen van Pinstererlaan 46 en in het wijkcentrum Peelo het Markehuus,  de standplaats van de cursus TVG Assen. Ook kan er een rondleiding georganiseerd worden in de moskee.

Aanmelden: Chris Dees, tel. (0522) 256 016 of mail chrf.dees@yahoo.com

Data:             05-02/12-02/05-03-2019

Tijdstippen:   09.00-10.30 u. , aansluitend pauze met koffie/thee + evt. nagesprek

Kosten:         Lesmateriaal kopieёn (rond € 5 tot € 7), koffie/thee indien gewenst. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Beide boeken mogen aangeschaft worden, maar is niet noodzakelijk.                                    “Gewoon weer de vragen stellen”

Interview met dr. Hans Nobel uit Hoogeveen, docent TVG in Assen

 door Irene Voorintholt

Wij ontmoeten elkaar de dinsdagochtend na Pasen. Docent Hans Nobel heeft zojuist een les gegeven. De begroeting bestaat uit de vraag over en weer of we goede paasdagen hebben gehad. Dat brengt het gesprek al gauw op de nieuwe paaskaars  in de kerk en de diensten en gebruiken daaromheen. Dat geeft al genoeg interessante stof tot praten, maar we gaan toch maar over tot de orde van het gesprek van vandaag, waarin het vooral zal gaan over het lesgeven aan de TVG in Assen.

 

Toch blijkt dit thema later in het gesprek nog weer terug te komen. Gevraagd naar zijn favoriete onderwerp is dat niet zomaar een-twee-drie te beantwoorden. Na een momentje nadenken komt er toch duidelijk iets boven, namelijk vernieuwing. Dit doet mij even glimlachen, want hoewel er dus even naar gezocht moest worden, is tijdens onze begroeting het thema vernieuwing al expliciet en bij name door Hans Nobel genoemd, toen we het hadden over de nieuwe paaskaars. Verderop in het gesprek zegt hij hierover: “Vernieuwing en herschepping hangen samen; je moet het doen, elke keer opnieuw beginnen.”


De vraag wanneer hij begonnen is met lesgeven valt op twee manieren te beantwoorden.  In september 2016 is hij in Assen begonnen met lesgeven in het vak dogmatiek. Eerst in groep 3 en een jaar later kwam daar groep 1 bij. Al in de jaren 70 echter was Hans Nobel docent Oude Testament aan de catechetenopleiding Groningen (een voorloper van de TVG) en later zelfs cursusleider. Dit werd ondanks de reisafstand vanuit Blokzijl gevolgd door de cursus in Apeldoorn -“in mijn jeugdige onbezonnenheid heb ik daar ja op gezegd, het was heel leuk om te doen”- en later in Emmen. Toen hij er mee begon was hij eerst zelf nog student theologie, daarna predikant in Blokzijl en vervolgens in Coevorden.  Jarenlang heeft hij naast zijn fulltime predikantschap als docent theologie aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden lesgegeven (destijds Noordelijke Leergangen). Tijdens zijn werk als predikant is hij ook nog -vanuit de pastorie- gepromoveerd in het Oude testament. In zijn eerste gemeente Blokzijl kreeg hij daar de ruimte voor en daar heeft hij zijn hele leven plezier van gehad. Al met al voelt hij zich in de eerste plaats pastor. Ook nu, al jaren met emeritaat, gaat hij nog voor in diensten en momenteel verleent hij 16 uur per week bijstand in het pastoraat. Hij studeert ook nog graag en veel.

Dan het vak dogmatiek aan de TVG, hoe gaat het er in die lessen aan toe? Docent Hans Nobel wil zich in groep 1 vooral richten op het leren delen van de godsvraag van nu. Uitgangspunt in de lessen is ingaan op wat mensen persoonlijk te berde brengen. Daarnaast zijn er ook modules met teksten die besproken kunnen worden. Voorbeelden en uitleg ontstaan ter plekke, samen met de groep. Als inleiding op de lessen in het eerste jaar heeft hij twee dia’s gepresenteerd. Op de ene dia staat alleen maar: God? en op de andere dia staat: Niemand heeft ooit God gezien. “De vraag naar God heb ik op alle mogelijke manieren opengehouden.”  Hij vult aan: “In de eerste brief van Johannes komen we als kenmerk tegen: Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.” Hij legt uit dat het in het vak dogmatiek ook gaat om afleren: de cursisten moeten spreekwoordelijk eerst de handen leeg hebben voordat ze wat nieuws kunnen ontvangen. Hij realiseert zich bij dit alles dat hij de cursisten ook voortdurend in verlegenheid brengt en dat benoemt hij daarom ook.  Hij neemt de cursisten zoals hij zelf zegt wat af, maar geeft ze er ook wat voor in de plaats, namelijk de gedachte dat de liefde van God alleen maar te consumeren is als je zelf liefhebt.

Op de vraag of het hem zelf ook uitdaagt om les te geven en met de stof bezig te zijn komt een overtuigend en grappig antwoord: “Heerlijk, er is er in ieder geval één die leert.” Mensen zeggen vanuit hun beleving dingen die hem dwingen dit zelf weer te doordenken. In groepen heb je naast verschil in kennis en ervaring ook nog te maken met persoonlijkheidsfactoren. Het woord vorming vindt hij hierbij nog goed passen: we hebben immers te maken met koppeling aan het leven van de mensen zelf. Als het gesprek of het onderwerp mensen raakt is het zaak ze te beschermen en ze te kennen, maar “hun openheid stel ik bijzonder op prijs!”  Het is daarbij prettig dat er gewerkt wordt in de vorm van een blok van meerdere weken les achter elkaar. Soms zegt een snel uitgesproken zin in de deuropening bij het uitgaan van de les nog meer dan een uitgebreid gesprek. “De eerstejaarsgroep die ik nu lesgeef is een prettige groep, er hangt een prettige sfeer in de groep.”

Na een les gaat hij vooral tevreden weer naar huis; “altijd leuk dit soort overdrachtsprocessen, er gebeurt wat.” Daarnaast gaat hij ook moe naar huis. Moe maar voldaan dus, vanwege het feit dat minder dan 100 procent zich geven er voor hem niet bij is. “Er borrelt altijd heel veel in me en ik denk en praat met hoge snelheid.” Dat hij zich helemaal geeft is ook te merken tijdens dit interview waarin hij bevlogen vertelt en verhalen en informatie aandraagt die misschien net wat buiten het bestek van dit interview vallen, maar waar we beiden graag even over door willen praten. Een voorbeeld is zijn lievelingsonderwerp in het Oude Testament, de numerieke structuuranalyse van teksten. Ik krijg wanneer ik er om vraag een snelle en boeiende inwijding in dit interessante onderwerp.

Iets wat hij tenslotte wel kwijt wil is het feit dat voor de bagage die cursisten hier komen halen ook ruimte moet zijn in hun eigen kerk. Dat is iets wat hij zou wensen. “Ze doen er toe, die vragen. Er moet ruimte zijn in de geloofsgemeenschap als mensen dit wat ze hier op de TVG hebben ervaren willen aanbieden aan hun geloofsgemeenschap. Het lijkt hier op de cursus soms wel een alternatieve kerk.” Docent Hans Nobel vindt alle ideeën en vragen die mensen inbrengen van waarde. Ook dit kan als een vorm van vernieuwing worden opgevat. Dan spreekt hij een zin uit die heel goed kan dienen als conclusie en slotzin van dit interview: “Gewoon weer de vragen stellen.”

Irene Voorintholt was cursiste in de jaren 2011-2014 en neemt nu deel aan de vervolgcursus (één keer per maand). Ze is lid van de commissie Werving en Publiciteit.


Nieuwsbrief juni 2018

In juni 2018 is er weer een nieuwsbrief verspreid, gewijd aan de komende informatiebijeenkomsten, die u hier als pdf-bestand kunt bekijken. 

 
'Als het kwaad goede mensen treft'

Ds. Cees Huisman uit Meppel hield op de wervingsavond van 16 mei 2017 een inleiding over dit thema. Het verslag hiervan is hier beschikbaar in pdf formaat.


 

 


Voog. Maak een website.