tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Bestuur

 

Cursusleider/
Voorzitter a.i.

Ds. Robert-Jan ten Have 

       Tel. 050 409 1764

Email:  rjtenhave@pknanloozuidlaren.nlPenningmeester 

Tibbe Breimer
T. (0592) 343448

Secretariaat

Elly en Nanno Levenga
T.  (0598) 619077


 

Werving en publiciteit

 Chris Dees
T. (0522) 256 016. Mobiel: 06-55010135

Email: 47kortgene@gmail.com


Algemeen lid

Aly Klaren
T. (0599) 234830


Voog. Maak een website.