tvgAssen                  

verrassend verfrissend verrijkend

Geloven in Samenleven
                                                     

      ‘Ik ben anders heel gewoon’ en van Paulus van Tarsus naar Alain Badiou


Nederland is kleurrijk, zo ook bijvoorbeeld het christendom en de islam. Is er anno 2019 sprake van een Westerse islam, en hoe is deze dan? Hoe komen we moslims tegen in ons land en hoe ervaren wij hen en zij ons nu heden ten dage. Wie is die Mustapha of Anissa uit mijn straat? Een derde generatie moslims groeit nu tussen ons op. Hoe geloven, voelen en leven zij onder ons? En hoe wensen ze beoordeeld te worden en hoe beoordelen zij ons? In deze avondcursus over de islam hebben we het met elkaar over het kalifaat, over onze angst bij aanslagen waar dan ook, over hun geloof de islam met de profeet en zijn boek, over geluk, over hun ‘vindplaatsen’ en over hoe met elkaar samen te leven. Uitleg met gesprek en discussie wisselen elkaar af.

De brieven van de apostel Paulus zijn de afgelopen eeuw door verschillende filosofen van inventieve interpretaties voorzien. Eén van deze filosofen is de inmiddels 82-jarige Franse filosoof Alain Badiou. In het boek Paulus: de fundering van het universalisme betoogt deze denker dat Paulus'  brieven uitdrukking geven aan een levensvorm die zich laat omschrijven door de trouw aan één leidend principe: wat waar is, is voor iedereen. In tijden van polarisering, van nadruk op verschil, biedt Badiou een interessant perspectief op de vraag of er in al dat verschil nog iets is dat ons verbindt. In de avondcursus filosofie wordt een introductie geboden in het denken van Badiou. De focus zal liggen op de relatie tussen filosofie en religie en Badiou’s ambigue verhouding tot de christelijke traditie wordt verkend. Grote filosofische thema’s als waarheid en subjectiviteit worden verbonden met een centrale en concrete vraag in Badiou’s oeuvre: wat betekent het te leven?

Docenten: Chris Dees, oud-docent Levensbeschouwing VO en HBO/docent wereld-godsdiensten TVG Assen/Kampen; Christiaan Schoonenberg, student Filosofie en Theologie RU Groningen (eindejaars) /docent Filosofie TVG Assen

Data: Dinsdagavond 08-10 / 15-10/ 29-10/ 05-11/ 12-11/ 19-11-2019

Tijden: 19.00-22.15 u.

Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Kosten: €. 55,- p.p. excl. koffie/thee, reis- en materiaalkosten   


Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.                                                                                           


Voog. Maak een website.