Cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden, afgekort TVG Assen

verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig

Wat licht hier veel op aan kleuren, vormen en verbeelding, en wat valt hier veel te ervaren, aan te voelen en in te beelden. Waar je ook gaat staan, het licht raakt je waar je ook bent, de kleuren verwarmen je steeds meer en de verwondering scherpt je geest en zintuigen. Van kijken ga je meer zien, inzien, doorzien, overzien, uitzien naar…

Columnist en dichter Marjoleine de Vos zei eens: ‘Kom maar mee (..) en kijk eens even om je heen. Je ziet dan het licht, die veelheid van kleuren, geuren, schitteringen, overgangen, de ruimte. Het gaat om die ervaring, die woordloos binnenkomt. Dat zijn heus niet momenten waarop ik denk: wat is de zin van het bestaan? Die voel je dan’ (uit Fokke Obbema, De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan, 2019, uitg. Atlascontact).

Het glas-in-loodraam op deze hoofdpagina staat symbool voor de veelkleurigheid en de vele facetten en invalshoeken die de driejarige cursus TVG biedt. Hij heeft weet van de vele kleurschakeringen uit het glas-in-loodraam. Zie de vele vakken met evenzovele vakinhouden die haast onbegrensd verbazen en uitdagen. Zie de vele docenten die ons elk vanuit de eigen kennis en ervaring meenemen door de wereld van geloven, tradities en denkwijzen die ons treffen en fascineren. Zie de verscheidenheid aan cursisten die willen leren vanuit eigen interesse, die samen met anderen willen zoeken naar verruiming en verdieping van hun geloof en zich willen oriënteren op ontwikkelingen in kerk en samenleving.

De cursus frist oude kennis op. U maakt kennis met nieuwe invalshoeken, u doet ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld en nieuwe (geloofs)inzichten worden verworven en de blik wordt verruimd. Geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

We hopen u te mogen verwelkomen op de cursus TVG. Ervaar het zelf!
Vraag cursisten die de cursus hebben gevolgd naar het waarom; menigeen antwoordt: ‘omdat het zo boeiend is’.