Christelijke spiritualiteit

2e jaar

Tijdens de lessen Christelijke spiritualiteit staan we stil bij de termen ‘Spiritualiteit’, ‘Christelijke spiritualiteit’ en ‘Mystiek’. Maar ook Gnostiek komt zijdelings aan de orde.
Welke plek nemen Christelijke spiritualiteit en mystiek in in de kerkelijke traditie?
Ook besteden we aandacht en tijd aan de rol van spiritualiteit en mystiek in ons persoonlijk leven.
Naast de meer theoretische achtergrond en persoonlijke oriëntatie worden enkele presentaties gegeven over het leven en werk van drie mystici.
Het doel van deze lessen is een kennismaking met Christelijke spiritualiteit en mystiek en een uitnodiging om met enkele mystieke teksten en personen aan de slag te gaan.
Voorafgaand aan de lessen worden enkele teksten aangereikt om thuis alvast de bestuderen, maar de meeste aandacht ligt bij de lessen zelf, waarbij niet alleen informatie, maar ook de ontmoeting belangrijk is.

Docent: Dr. Jolanda Tuma