Diaconaat

3e jaar

Kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen die het geloof concreet willen maken voor leden en buitenstaanders kiezen voor acties op het gebied van het diaconaat.
Diaconaal handelen is in de meeste kerken een vanzelfsprekend onderdeel van de agenda.
Waar is dat diaconaal handelen op gebaseerd en hoe kom je tot keuzes die de moeite waard zijn?
In ons land zijn de sociale voorzieningen sinds Drees behoorlijk uitgebreid. Waar ligt de taak van de diaconie nu?
Na vele jaren aandacht voor ontwikkelingssamenwerking en het kerkelijk veld van missie en zending is de aandacht meer en meer verschoven naar diaconaat dichtbij.
Is aansluiting bij WMO, asielproblematiek, of voedselbank een begaanbare weg voor het diaconaat of ligt haar kracht op een ander terrein?

Docent: ds. Hans Jonker