ds. Diete Kits

Als dominee moet je natuurlijk iets afweten van de bijbel. Tijdens mijn studie theologie heb ik o.a. de bijbelvakken OT en NT gevolgd. Maar dat is niet genoeg om voldoende kennis te vergaren. Die kennis heb ik -hopelijk- in de loop van bijna 30 jaar opgedaan als dienstdoend predikant. Ik ben dus niet specifiek geschoold in het vak Nieuwe Testament, maar als predikant moet je van alle markten thuis zijn.
Ik zal mijn best doen het thema dat in het 2e leerjaar van de TVG wordt behandeld van inhoud te voorzien.