Dirk Wams

Mijn naam is Dirk Wams. Geboren op 24 maart 1955 te Nieuw Dordrecht, waar mijn vader predikant was. Vanaf Januari 1982 ben ik ook zelf predikant en sedert juli 2021 gepensioneerd. Na de gemeente Jubbega Hoornsterzwaag enige jaren te hebben gediend ben ik 20 jaar als predikant voor buitengewone werkzaamheden verbonden geweest aan, eerst het bureau van de Provinciale Kerkvergadering Groningen Drenthe te Haren dat later fuseerde tot het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. De laatste jaren diende ik opnieuw als gemeentepredikant de Protestantse gemeente te Stadskanaal.
Als Predikant voor buitengewone werkzaamheden heb ik de eerste 10 jaar inhoud gegeven aan het maatschappelijk activeringswerk en de laatste 10 jaar aan gemeenteopbouw. Met name het maatschappelijk activeringswerk heeft me op allerlei manieren met ethische vraagstukken in aanraking gebracht, zoals de acceptatie van homoseksualiteit binnen de kerken, het verlenen van kerkasiel aan vluchtelingen en de vragen rond een goed beheer van de schepping.
De vraag die na mijn pensionering kwam of ik het vak ethiek wilde verzorgen aan de cursus TGV gaf mij de mogelijkheid om de genoemde ethische en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten destijds voor stonden, in de huidige tijd nog weer eens te doordenken.