Ethiek

Uitgangspunt voor de cursus ethiek is de aloude gulden regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

1e jaar

In het eerste jaar staat de vraag centraal of de mens wel tot ethisch handelen in staat is,  gezien het uitgangspunt van het moderne wetenschappelijke denken dat de mens, conform de evolutietheorie, volkomen door zijn genen wordt gedetermineerd. Hierbij maken we een reis door de geschiedenis om daarin naast denkers uit OT en NT ook klassieke denkers en filosofen uit de middeleeuwen, verlichting en de moderne tijd te ontmoeten.

2e jaar

In het tweede jaar willen wij de gulden regel op een aantal actuele ethische vraagstukken betrekken. De eerste keer gaan we aan de hand van het emotivisme zoals dit door Alasdair MacIntyre is beschreven in op de verwarring die in de huidige samenleving op ethisch gebied is gaan heersen.
De tweede keer betrekken we deze verwarring op het huidige populisme, om het de derde keer toe te spitsen op het denken rond de rechtvaardige oorlog.
De vierde keer tenslotte bespreken we het denken rondom euthanasie. 

Docent: ds. Dirk Wams