Filosofie

Je kunt de theologie, net als de geschiedenis, niet begrijpen zonder kennis van de Westerse filosofie, vanaf de Oudheid (de Grieken) en de Middeleeuwen tot aan vandaag de dag.
Filosofie helpt je om de vragen te stellen naar de achtergrond van onze levensbeschouwing, denkwijze en manieren van doen. Het is een oefening in kritisch denken en dus ook kritisch geloven.
Filosoferen kan iedereen, die niet bang is voor vragen en die blijvend benieuwd is naar antwoorden en de nieuwe vragen die daarachter weer oppoppen.

1e jaar

In de lessen besteden we aandacht aan enkele cruciale ontwikkelingen in de Westerse filosofie door de eeuwen heen.
Aan de hand van actuele teksten wordt dat toegelicht en wordt een verbinding met de christelijke levensbeschouwing gemaakt.
Er is uiteraard veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Docent: ds. Bert Altena