Gemeenteopbouw/Kerkopbouw

3e jaar

Gemeenteopbouw wordt gezien als een van de vakken van de Praktische theologie, een vak waarbij theologie en actualiteit elkaar raken. Voor de analyse van de actualiteit wordt (godsdienst-)sociologie gebruikt en agogiek voor het toegepast handelen.
We maken kennis met dit vak en richten ons op de toepassing ervan bij de beleidsontwikkeling voor een geloofsgemeenschap. Theologische visie, inzicht in het maatschappelijk handelen en vaardigheden vormen de onderdelen van dit vakgebied.
Het doel van deze kennismaking is het formuleren van een werkwijze die leidt tot een waardevol en gebruiksvriendelijk beleidsplan.

Docent: ds. Hans Jonker