dr. Hans Jonker

Gepensioneerd theoloog afgestudeerd op literatuur van vroeg Jodendom tot vroeg Islam en gepromoveerd op het gebied van de godsdienstsociologie en missiologie. Zowel werkzaam geweest op een middelbare school voor godsdienst en filosofie als in het HBO-onderwijs op het gebied van theologie en sociale wetenschappen. Daarnaast werkzaam geweest als predikant, begeleider geestelijk verzorger en supervisor. TvG docent geweest bij de cursus in Sneek en alweer enkele jaren in Assen, tevens bestuurslid. Onderzoeker op het gebied van gemeentopbouw, waarover het boek ‘Het werkt. Geloofsgemeenschap in beweging door de parochiemonitor’ afgelopen jaar verscheen.