Harmen Jansen

Harmen Jansen (1957) is bijna veertig jaar actief als predikant in de protestantse kerk, deed daarin met veel plezier pastoraal werk, volgde verschillende cursussen en trainingen over pastoraat en (bege)leiding geven in de kerk en gaf toerusting en begeleiding aan vrijwilligers in het pastoraat.