Onopgeefbaar verbonden

We openen ons nieuwe seizoen TVG op dinsdagmorgen 20 september 2022 met een lezing en gesprek rond Kerk en Israёl o.l.v. Ds.Reinier Gosker uit De Wijk, voorzitter Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland.

Allereerst zal hij iets vertellen over de term ‘joods-christelijk’ n.a.v. het maatschappelijk debat in Nederland over het gebruik/misbruik van deze term. Er zal ook gelegenheid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Daarna wil hij iets vertellen over de geschiedenis van de ICCJ (International Council of Christians and Jews), een organisatie/beweging die direct na WO-II ontstond (dit jaar precies 75 jaar geleden!) tijdens de Conferentie van Seelisberg (Zwitserland, 1947), en over hoe deze dialoog zich sindsdien ontwikkeld heeft in Europa en Amerika … t/m de jongste reacties van (orthodox-)Joodse zijde op het 50-jarig jubileum van Nostra Aetate-IV (1965) en waarom die reacties/verklaringen van Joodse zijde toen pas het licht zagen. 

Ook aan de Nederlandse situatie besteedt hij dan aandacht, zowel aan de PKN-Verklaring over ‘Erkenning en schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’, uitgesproken door haar preses ds. René de Reuver tijdens de Kristallnacht-herdenking van 8 november 2020, als aan de jongste gesprekshandleiding van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël ‘Onopgeefbaar verbonden’ (2021). In dit kader hoopt hij ook iets te zeggen over de zin en onzin van de Israëlzondag én over het contact met OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims). Natuurlijk is er ook in de tweede helft van de ochtend gelegenheid voor uitwisseling van gedachten. 

Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Wanneer?20 september 2022. Aanvang: 10.00 u. Zaal open vanaf 09.30u. Afsluiting: 12.15u.
Voor wie?Voor een ieder met belangstelling voor theologische verbreding en verdieping vanuit oecumenisch perspectief, kerkelijk of niet-kerkelijk, van dichtbij of veraf, voor jong en oud
Kosten?Entree gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.