dr. Jolanda Tuma

Ik ben geboren (1970) en getogen op het Friese platteland, vanaf mijn studietijd (1990) woon en werk ik in Groningen. Na studie en promotie-onderzoek in de natuurwetenschap (RuG) maakte ik de overstap naar theologie (NHL) en geestelijke verzorging (RuG). Christelijke spiritualiteit en mystiek zijn de grote drijfveren voor mijn werk in kerk en geestelijke zorg. Mystici uit zowel een ver verleden als uit onze tijd wijzen mijns inziens een belangrijke weg in de omgang met elkaar, met God en met de wereld om ons heen.
Naast mystiek en spiritualiteit speelt muziek een belangrijke rol. In de Masterscriptie voor de studie Geestelijke Verzorging heb ik me verdiept in de rol van muziek en het belang van speelruimte in hulpverlening en begeleiding bij zingeving en spiritualiteit. De object-relatie therapie van Donald W. Winnicot vormde hierin een verbindende factor. Ook op persoonlijk vlak is muziek een belangrijke factor in mijn bestaan.
Als freelance pastor en vrijgevestigd geestelijk verzorger werk ik vanuit mijn eigen onderneming De Wiede Blik (www.dewiedeblik.nl) voor Protestantse kerken en het Netwerk voor Levensvragen (www.GVThuis.nl). Tot slot heeft de herbestemming van oude kerken op het platteland mijn aandacht (www.kerkinhetdorp.nl).