Kerkgeschiedenis

Aan de hand van personen, bewegingen en thema’s geven wij inzicht in belangrijke momenten van de geschiedenis van de kerk. Als groep gaan wij hierover in gesprek.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1e jaar (Vroege kerkgeschiedenis)

De Vroege kerkgeschiedenis omvat de tijdsspanne van het jaar 30 tot rond het jaar 1500. In 15 aandachtspunten proberen we te achterhalen wat er zich afgespeeld heeft in 15 eeuwen christendom. We beginnen met de Handelingen der Apostelen en eindigen rond de 15e eeuw over de ‘eeuwige’ strijd tussen de keizer en de paus, dus om de macht over de kerk en om de macht over het heilige land.
Ging het wel om de zuiverheid binnen de kerk? En … wat waren de drie ankers van de vroege kerk?
Het is ook het verhaal van de ‘gewone’ man naast de wereld van kerkvaders, kloosterlingen, zendelingen, pausen en theologen. Rome, Jeruzalem en Constantinopel blijken een hoofdrol te vertolken.
Kortom: wat is eigenlijk de aard van kerkgeschiedenis?

Docent: Chris Dees

2e jaar (Vanaf de Reformatie)

 1. Reformatie in Drenthe
 2. Luther
 3. Dopersen
 4. Luther en de Joden
 5. Calvijn
 6. De Oosterse kerk; de verscheidenheid in de Oosters-Orthodoxe kerk

3e jaar (Vanaf de Reformatie, vervolg)

 1. Godsdienstsociologie: over godsdienst en samenleving
 2. Rapport God in Nederland 2016; Christenen in Nederland (SCP-rapport 2018)
 3. Dopersen
 4. Synode van Dordtrecht 1618-19; Remonstranten en de Dordtse Leerregels (uitverkiezing)
 5. Afscheiding (1834) en Doleantie (1886)
 6. Baptisme

Docent: ds. Ko Hekman