Kerkmuziek

Onder kerkmuziek verstaat men muziek, die geschreven is met het oog op gebruik ervan in de kerkelijke liturgie.

1e jaar

In de lessen Kerkmuziek van het 1e jaar wordt ingegaan op de diverse liedbundels die in de liturgie van de verschillende kerken worden gebruikt aan de hand van voorbeelden zowel op papier als via beeld en geluid (CD-speler resp. beamer).
We denken dan aan het liedboek 2013, Weerklank, Hemelhoog, Zangen van Zoeken en Zien, Psalmen anders etc.

3e jaar

In de lessen kerkmuziek van het 3e jaar worden o.a. de mis, de cantatedienst, het bovenstemzingen en diverse andere vormen van zingen besproken weer aan de hand van voorbeelden. Nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied ‘kerkmuziek’ komen uiteraard ook aan de orde.

Docent: Chris van Bruggen