Liturgiek

1e jaar

In het eerste jaar komt aan de orde een algemene inleiding in de liturgie, het ontstaan van een joodse eredienst en de christelijke eredienst die daar weer uit ontstaan is. Vervolgens worden de verschillende onderdelen van de christelijke – in eerste instantie rooms-katholieke – eredienst behandeld en de later daaruit ontstane protestantse eredienst. Ook wordt aandacht gegeven aan leesroosters en de opbouw van het kerkelijk jaar en de getijden.

3e jaar

In het derde jaar staan wij stil bij de verschillen en overeenkomsten tussen eucharistie en avondmaal. Daarnaast komt de viering van de doop aan de orde, alsook de ‘drie dagen van Pasen’ van witte donderdag t/m de paasmorgen, met uitgebreide aandacht voor de paaswake. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het dienstboek, het nieuwe liedboek en allerlei andere liedbundels die in omloop zijn.

Docent: ds. Robert-­Jan ten Have