Nieuwe Testament

1e jaar

Meer dan gewoon bestuderen we het evangelie naar Mattheüs. We gaan ook op zoek naar het ‘eigene’ van de evangeliёn naar Marcus en Lucas, zelfs naar dat van de Handelingen der Apostelen.
Daarnaast zullen we het hebben over de z.g. inleidingsvragen.

  • Wat is eigenlijk een evangelie en waarom schreef men die?
  • Wat valt op aan de tekst, de taal, vertalingen en de canon van het Nieuwe Testament?
  • Welke stromingen binnen het joodse volk waren er in de nieuwtestamentische tijd?
  • En nog veel meer.

Waarom hebben we het niet over het evangelie naar Johannes in dit studiejaar?
Wat is daarvan de reden..?!

Docent: Chris Dees


2e jaar

‘Waarover zal het gaan in het 2e leerjaar?’, vraagt u zich af.
Over de apostel Paulus!
Zonder Paulus was de kerk misschien niet zo wijd verbreid geweest.
Zonder Paulus was de dogmatiek van de kerk anders geweest.
En..wat zou de plaats van de vrouw zonder Paulus geweest zijn?
Waarom schreef hij eigenlijk zijn brieven? Om een leer te verkondigen?
Paulus was me er eentje. Hij schrijft lange ‘brokkel’-zinnen. Wat bedoelt hij?
Is hij niet te moeilijk? Sommige mensen zeggen: ‘Paulus is passé’.
Maar…niet voor ons.
Samen verkennen we achtergronden van Paulus vanuit o.a. Handelingen.
Daarnaast zullen we enkele tekstgedeelten uit een van zijn brieven lezen en bespreken.
Wat zeggen die woorden ons nu?

Docent: ds. Diete Kits


3e jaar

In het derde jaar verdiepen we ons in verschillende onderwerpen.
Allereerst in het evangelie naar Johannes, een evangelie dat altijd wat anders is dan de overige drie.
Wat maakt het anders en wat is daar de reden van?
Daarnaast verdiepen we ons in het boek Openbaring en in de denkwereld van profetieën, toekomstverwachtingen en visioenen.
Ook kijken we naar de christenen in de eerste eeuwen als gemeenschap en hoe zij zich verhoudt tot de Joodse gemeenschap.
Hopelijk komen we aan het slot eraan toe om aandacht te besteden aan verschillende leeswijzen van de Bijbel: hoe lees je de Bijbel en welke vragen komen er dan aan de orde.

Docent: dr. Raymond de Hoop