dr. Raymond de Hoop

In 1998 promoveerde ik aan de Theologische Universiteit te Kampen op het onderwerp Genesis 49 in zijn literaire en historische context. Dit Bijbelhoofdstuk is een behoorlijk moeilijke tekst, zowel wat de Hebreeuwse taal als ook wat de historische achtergrond betreft en daarvoor was een uitgebreid onderzoek noodzakelijk. In die tijd gaf ik al les Ethiek en later Oude Testament (resp. bijvak en hoofdvak) aan de cursus Theologische Vorming te Nijverdal en Kampen.
Na mijn promotie ben ik predikant geworden in Hoogkerk en doceerde Hebreeuws aan de Theologische Faculteit van de RUG. In 2005 werd ik docent Hebreeuws en Oude Testament aan de Theologische Hogeschool van de Gereja Kristen Indonesia te Papua (Protestantse Kerk van Indonesië). Na terugkomst in 2009 ben ik predikant te Oudewater geworden, waar ik zo’n 12 jaar gestaan heb. Momenteel woon ik in Gasselte, waar mijn vrouw, ds Loes Roersma, predikant van de Protestantse Gemeente is.
Het is altijd weer spannend om de betekenis van de teksten uit het verre verleden helder te krijgen voor deze tijd. Daarom vind ik het lesgeven ook altijd zo mooi omdat je daar de ruimte hebt om al het wetenschappelijk werk helder en concreet te maken. Het is dan ook boeiend om nu in Assen in het derde jaar Nieuwe Testament te mogen geven met onderwerpen die heel boeiend zijn.