ds. Willem Klamer

Geboren in Geleen (1952), oecumenisch predikant in Purmerend (tot 2000), PKN-predikant in Amersfoort-Noord (tot 2019).

Eerder gaf ik Nieuwe Testament voor de TVG Noord-Holland aan de hand van drie groepen basisvragen:
Wat voor tekst lezen we? Als je geen brontaal kent, hoe maak je dan optimaal gebruik van vertalingen? In de eerste eeuw is 95% analfabeet, welke eisen stelt dat aan een tekst? Wat betekent het voor onze uitleg?

Wat is een evangelie? Wat is je beeld van een evangelist? Wat is zijn stijl van vertellen? Hoe bouwt hij zijn verhaal op? Wat is zijn boodschap? Voor watvoor gemeenschap schrijft hij?

Waarin verschilt een brief (Paulus) van een verhaal (evangelie), een verteller van een briefschrijver. Hoe anders is de communicatiesituatie? Op welke kwesties reageert de briefschrijver?

In het cursusjaar 2022-2023 behandel ik vragen als hierboven aan de hand van bijbelteksten over samen-eten. Deze keus sluit aan bij het PKN-thema voor 2022-23 ‘Met Jezus aan tafel’.
Ik geef opdrachten om een les thuis te verwerken of voor te bereiden. Zo raak je thuis in de stof. Het is niet nodig om de volgende les te kunnen volgen. Verwacht geen lange inleidingen van mij, eerder een gericht gesprek naar aanleiding van opdracht, bijbeltekst of beeldmateriaal.