Van wie krijgt u les?

Alle docenten doen dit werk omdat ze het fijn vinden om hun kennis en liefde voor het/hun vak met zoveel mogelijk belangstellenden te delen. Vaak zijn het predikanten met emeritaat, maar dat is lang niet altijd het geval.
Hun inzet is letterlijk en figuurlijk pro Deo, maar uiteraard krijgen ze wel een onkostenvergoeding en een bescheiden blijk van waardering. Ze komen uit onze eigen regio en kennen dus de lokale omstandigheden.

Hoe gaat het eraan toe?

Onze docenten krijgen grote vrijheid in hoe ze hun lessen invullen. Iedere docent mag zelf bepalen hoe hij de stof aanbiedt, met via de mail gestuurde leesstof, met een beamerpresentatie of gewoon door elk lesuur zijn verhaal te doen.
U mag verwachten dat er elk lesuur ruimte is voor interactie met de docent en met uw groepsgenoten. Juist daaraan ontleent TVG een stuk toegevoegde waarde.

Huiswerk

Voor sommige vakken ontkomt een docent er niet aan om de cursisten wat huiswerk mee te geven. De hoeveelheid daarvan is altijd binnen de grenzen van wat haalbaar en aanvaardbaar is.