Oude Testament

2e jaar

In het kader van de bijbelvakken is er aandacht voor het Oude (Eerste)Testament. In jaar 2 staat kennismaking met de profeten boeken op het programma. Profetische literatuur treffen we aan bij profeten als Jesaja en Ezechiël, maar ook bijvoorbeeld bij Amos en Micha. Boeken als Jozua en Richteren worden niet alleen als historische boeken gelezen, maar ook als profetische boeken. Wat hebben deze boeken ons te zeggen en hoe kunnen we deze boeken met betekenis voor onze tijd lezen? Kort gezegd: kennismaking en al doende laten we ons raken door de zeggingskracht van deze boeken.

3e jaar

De kennismaking met het Oude (Eerste) Testament richt zich in jaar 3 op die boeken die in de Joodse bijbel geschriften worden genoemd. We maken kennis met de Psalmen, met wijsheidsliteratuur in Prediker, Spreuken en Job. Meer bekende boeken zijn Ruth en Esther. Bij deze boeken horen ook Daniël en Kronieken. We maken kennis met een aantal voorbeelden van deze boeken uit de bijbel, kijken naar overeenkomsten en verschillen. Tevens letten we op de tijd waarin ze geschreven zijn. Zo mogelijk sluiten we af met nadere kennismaking met de Deuterocanonieke boeken. Bij deze kennismaking staat de vraag centraal naar de betekenis van deze boeken voor ons als lezers.

Docent: dr. Hans Jonker