Informatie- en kennismakingsavond

voor nieuwe cursisten TVG Assen

Op woensdagavond 9 oktober 2024 is er een informatie- en kennismakings-
avond voor alle ingeschreven cursisten en voor alle cursisten die zich nog niet
aangemeld hebben en toch op deze avond komen om eerst meer informatie te
krijgen en ook hun eventuele vragen beantwoord te horen. Iedereen is van
harte welkom.

U maakt kennis met enkele bestuursleden en docenten van onze cursus Theo-
logische verdieping voor geïnteresseerden (afgekort TVG) Assen. De meeste
cursisten komen uit onze mooie provincie Drenthe, sommigen uit het fraaie ZO-
Groningen en enkelen uit het verrassende Nrd- en NW-Overijssel. Wie weet,
zelfs nog van verder? Kortom van heinde en ver.

We beginnen om 19.30 u. met koffie/thee en iets lekkers. Na een voorstelron-
de als kennismaking, volgt de informatie en worden uw vragen beantwoord.
Enkele docenten geven iets weer uit hun vakgebied en rond de klok van uiter-
lijk 21.30 u. hopen we u voldaan naar huis te kunnen sturen.

Op dinsdagmorgen 15 oktober 2024 beginnen de lessen dan. Om 09.00 u. met
Filosofie van Ds.Bert Altena en om 10.45 u. met Vroege Kerkgeschiedenis van
Hr.Chris Dees. De lessen eindigen om 12.15 u. met een kwartier pauze tussen-
door van 10.30-10.45 u. In hetzelfde cursusjaar volgen dan nog Oude en Nieu-
we Testament, Ethiek en Dogmatiek oftewel Zingevings- en Geloofsvragen, Jo-
dendom, Liturgiek en Kerkmuziek. En voor je het weet, is dit jaar al weer om!
Ook een excursie behoort tot de mogelijkheden.

Mocht u graag met iemand anders mee willen rijden, kunt u contact opnemen
met onze secretaris die u mogelijk verder kunt helpen. Cursuslocatie: Marke-
huus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. We zien uit naar jullie komst!