Pastoraat en geestelijke begeleiding

2e en 3e jaar

Pastoraat is de samenvattende term voor het doelbewust omzien naar elkaar in de geloofsgemeenschap.
Wanneer wordt dat gedaan, door wie, waarom en hoe? De afleiding van het Latijnse woord voor de herder maakt duidelijk dat het ook gaat over het leiderschap van de gemeente. De pastor is vanouds de beroepskracht die geestelijk leiding geeft aan de gemeente en verantwoordelijk is voor zielzorg.
In de modules pastoraat behandelen we de geschiedenis van het pastoraat en staan we stil bij recente ontwikkelingen naar heel andere vormen van leiderschap en pastoraat in en door de geloofsgemeenschap. We nemen een aantal principes van goede gespreksvoering onder de loep. We behandelen enkele relevante inzichten uit de pastorale psychologie. En met onze eigen verhalen en ervaringen als materiaal oefenen we in ‘onderling pastoraat’.

docent: ds. Harmen Jansen