Robert-Jan te Have

Sinds 1997 ben ik predikant van de Dorpskerkgemeente in Zuidlaren, daarvoor was ik gemeentepredikant in Burgh (Zeeland) en Zelhem (Achterhoek). Mijn theologische studie heb ik gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam, waar de lutherse professor Boendermaker mij op inspirerende wijze wegwijs maakte in het vak liturgiek.
Het is dat vak dat ik geef aan de TVG in Assen. In het eerste jaar komt aan de orde een algemene inleiding in de liturgie, het ontstaan van een joodse eredienst en de christelijke eredienst die daar weer uit ontstaan is. Vervolgens worden de verschillende onderdelen van de christelijke – in eerste instantie rooms-katholieke – eredienst behandeld en de later daaruit ontstane protestantse eredienst. Ook wordt aandacht gegeven aan leesroosters en de opbouw van het kerkelijk jaar en de getijden.
In het derde jaar staan wij stil bij de verschillen en overeenkomsten tussen eucharistie en avondmaal. Daarnaast komt de viering van de doop aan de orde, alsook de ‘drie dagen van Pasen’ van witte donderdag t/m de paasmorgen, met uitgebreide aandacht voor de paaswake. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het dienstboek, het nieuwe liedboek en allerlei andere liedbundels die in omloop zijn.