Seizoenstart

Onopgeefbaar verbonden met het volk Israёl

Wij zijn verbonden met het volk Israël. Omdat wij de Schriften met het volk Israël gemeenschappelijk hebben, omdat het christendom in de bedding van het volk Israël ontstaan is. Het heeft met onze oorsprong te maken. Het gaat allereerst om een theologische verbondenheid, niet om een politieke verbondenheid met de in 1948 opgerichte staat. We moeten als christenen in Nederland wel onvoorwaardelijk het bestaansrecht van Israël ondersteunen, maar verder hoeven we niet alles wat de staat Israël doet kritiekloos te accepteren: de staat Israël is niet heilig. Dit alles ligt o.a. verankerd in de kerkorde van de PKN.
In de joods-christelijke dialoog worden de heftigste vragen aan de christelijke identiteit gesteld, waarmee veel christenen het knap moeilijk hebben. Die joodse vragen zijn tegelijk de belangrijkste vragen die je stellen kunt: ’Die Jezus van jullie kan de Messias niet zijn, want waar is dat koninkrijk? Volgens de Schriften brengt de Messias de verlossing van Israël en de volken, maar dat is niet gebeurd, integendeel’. Wanneer Joden dat tegen ons zeggen, staan we toch met onze mond vol tanden?
De publieke opinie wordt steeds kritischer over het optreden van Israël in het conflict met de Palestijnen. De kerkelijke ’Israëlzondag’ is toch ook geen zondag om de betrokkenheid bij de staat Israël te vieren. Weten wij ons daarnaast ook verbonden met de islam? Zou de joods-christelijke dialoog niet moeten opgaan in een trialoog met de moslims anno 2022?

Op dinsdagmorgen 20 september 2022 opent TVG Assen haar nieuwe cursusseizoen met een lezing over dit thema. U bent allen van harte welkom op deze morgen die begint om 10.00u. Op onze vaste lokatie is de zaal open vanaf 09.30u. Inleider is Ds. Reinier Gosker, lid van de werkgroep Kerk en Israёl Noord en emeritus predikant binnen de Protestantse kerk in Nederland. Entree is gratis, koffie/thee is voor eigen rekening. Er is een pauze van goed een kwartier en rond de klok van 12.00u. ronden we deze morgen af. Nogmaals: wees welkom en voel u thuis in ons midden!