TVG-vervolgcursus / “Masterclass”

De vervolgcursus TVG wordt georganiseerd voor en door cursisten die de driejarige basiscursus hebben afgerond en die zich graag verder willen verdiepen in religieuze, theologische en levensbeschouwelijke onderwerpen. Uit hun midden is een voorbereidingsgroep gevormd. Zij bereiden het programma voor, maken afspraken met docenten en het Markehuus, verzorgen de administratie en regisseren de bijeenkomsten. Aan de vervolgcursus nemen circa 50 cursisten deel.

De vervolgcursus sluit aan bij de jaarplanning van de basiscursus, zodat de cursisten ook worden uitgenodigd voor de jaarlijkse startbijeenkomst en afsluiting van het TVG-seizoen en voor de voorjaarslezing. Ook wat betreft de inhoud staat de vervolgcursus niet los van de basiscursus. Het belangrijke verschil is dat het programma van het vervolg door de cursisten wordt samengesteld. En dat is niet zo moeilijk, want over religie, theologie en levensbeschouwing raak je nooit uitgedacht en uitgepraat. Wij slagen er ieder seizoen weer in de cursisten een afwisselend en inspirerend programma aan te bieden. Deze leergang wordt door cursisten vaak aangeduid als “Masterclass” en dat zegt veel over de waardering ervan door de deelnemers.

Iedereen die de basiscursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) heeft afgerond krijgt toegang tot de vervolgcursus. Deelname staat ook open voor hen die de basiscursus in het verleden in Assen of elders hebben gevolgd. Deelnemers kunnen meedoen aan alle 7 bijeenkomsten in een seizoen of aan één of enkele daarvan. Een cursist kan na instemming vooraf een introducé meenemen die een bijzondere belangstelling heeft voor het onderwerp van een bijeenkomst. Aan de introducé wordt een financiële bijdrage van € 10,- per bijeenkomst gevraagd.

De onderwerpen in het seizoen 2023- 2024 zijn: Naar de programmafolder

  1. 10 oktober 2023, Jolanda Tuma: Hildegard von Bingen: mystica, componiste, natuurkenner – haar tijd ver vooruit
  2. 14 november 2023, Chris van Bruggen en Chris Fictoor: Huub Oosterhuis – vernieuwer
  3. 12 december 2023, Hans Nobel: Verrassende inzichten op grote thema’s in Genesis
  4. 9 januari 2023, Jaap van der Linden: Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede. Geloven in vrijheid (1998) door Eugen Drewermann (*1940)
  5. 13 februari 2024, Jaap van Dorp: De troost van Job – nieuwe antwoorden op oude vragen
  6. 12 maart 2024, Arend Linde: Onze mensenrechten komen bij Mozes vandaan
  7. 9 april 2024, Bert Altena: Hannah Arendt