TVG-vervolgcursus / “Masterclass”

Afronding van de driejarige cursus Theologische Vorming en Verdieping geeft een deelnemer automatisch toegang tot de TVG-vervolgcursus. Het jaarprogramma van de Vervolgcursus bestaat uit een zevental dinsdagochtenden van 09:30-12:00 uur, in de maanden oktober tot en met mei; daarin wordt telkens een interessant of actueel theologisch onderwerp uitgediept door een terzake deskundige spreker. Deze leergang wordt door cursisten vaak aangeduid als “Masterclass” en dat zegt veel over de waardering ervan door de deelnemers.

In het seizoen 2021- 2022 werden vanwege corona zes onderwerpen behandeld:

 1. Soefisme: een spiritueel kompas voor het dagelijks leven, door godsdienstdocent Gert van der Zande;
 2. Licht op Lucebert, door em. predikant Peter van de Peppel;
 3. Zingen aan de rand van het geloof, door em. hoogleraar Michaël Steehouder en kerkmusicus Chris van Bruggen;
 4. ‘Het uitschot van de geest’: Paulus onder filosofen, door em. predikant Arend Linde;
 5. Religie, identiteit en spiritualiteit: hemelse verhalen bij de alledaagse werkelijkheid, door godsdienstsocioloog Henk Tieleman;
 6. Hoe groot is het heelal?, door hoogleraar astrofysica Heino Falcke.

De onderwerpen in het seizoen 2022- 2023 zijn:

 1. De grondtekst van het Nieuwe Testament gereconstrueerd, door prof. Bert Lietaert Peerbolte;
 2. De reis van Brandaan, door ds. Marien Grashoff;
 3. ‘God met ons’-profetieën in tijden van oorlog en rampspoed, door oudtestamenticus Hans Nobel;
 4. Leonard Cohen: door de barsten kiert het licht, door em. predikant Peter van de Peppel;
 5. Augustinus de prediker, door ds. Bert Altena;
 6. Theologische duiding van eigentijdse religieuze kunst, door ds. Jan Willem Nieboer;
 7. Stanley Hauerwas, door ds. Ariaan Baan.

Het nieuwe cursusjaar start op dinsdag 11 oktober 2022.