TVG-vervolgcursus / “Masterclass”

De vervolgcursus TVG wordt georganiseerd voor en door cursisten die de driejarige basiscursus hebben afgerond en die zich graag verder willen verdiepen in religieuze, theologische en levensbeschouwelijke onderwerpen. Uit hun midden is een voorbereidingsgroep gevormd. Zij bereiden het programma voor, maken afspraken met docenten en het Markehuus, verzorgen de administratie en regisseren de bijeenkomsten. Aan de vervolgcursus nemen circa 50 cursisten deel.

De vervolgcursus sluit aan bij de jaarplanning van de basiscursus, zodat de cursisten ook worden uitgenodigd voor de jaarlijkse startbijeenkomst en afsluiting van het TVG-seizoen en voor de voorjaarslezing. Ook wat betreft de inhoud staat de vervolgcursus niet los van de basiscursus. Het belangrijke verschil is dat het programma van het vervolg door de cursisten wordt samengesteld. En dat is niet zo moeilijk, want over religie, theologie en levensbeschouwing raak je nooit uitgedacht en uitgepraat. Wij slagen er ieder seizoen weer in de cursisten een afwisselend en inspirerend programma aan te bieden. Deze leergang wordt door cursisten vaak aangeduid als “Masterclass” en dat zegt veel over de waardering ervan door de deelnemers.

Iedereen die de basiscursus Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden (TVG) heeft afgerond krijgt toegang tot de vervolgcursus. Deelname staat ook open voor hen die de basiscursus in het verleden in Assen of elders hebben gevolgd. Deelnemers kunnen meedoen aan alle 7 bijeenkomsten in een seizoen of aan één of enkele daarvan. Een cursist kan na instemming vooraf een introducé meenemen die een bijzondere belangstelling heeft voor het onderwerp van een bijeenkomst. Aan de introducé wordt een financiële bijdrage van € 10,- per bijeenkomst gevraagd.

De onderwerpen in het seizoen 2022- 2023 zijn: Naar de programmafolder

  1. De grondtekst van het Nieuwe Testament gereconstrueerd, door prof. Bert Lietaert Peerbolte;
  2. De reis van Brandaan, door ds. Marien Grashoff;
  3. ‘God met ons’-profetieën in tijden van oorlog en rampspoed, door oudtestamenticus Hans Nobel;
  4. Leonard Cohen: door de barsten kiert het licht, door em. predikant Peter van de Peppel;
  5. Augustinus de prediker, door ds. Bert Altena;
  6. Theologische duiding van eigentijdse religieuze kunst, door ds. Jan Willem Nieboer;
  7. Stanley Hauerwas, door ds. Ariaan Baan.