Voor wie is TVG bestemd?

De cursus TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving, en die verbreding en verdieping van zijn kennis zoekt. Voor iedereen die geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn eigen persoonlijke geloof en leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taak en verantwoordelijkheid voor de kerk en de samenleving. De cursus biedt leden uit verschillende kerken en kerkgenootschappen maar ook deelnemers zonder kerkelijke achtergrond de gelegenheid om bezig te gaan met een veelheid aan onderwerpen rond geloven. Aan vooropleiding worden geen specifieke eisen gesteld, maar enige basiskennis is gewenst.

Wat is op hoofdlijnen de inhoud?

De wereld van theologie en geloven omvat diverse vakgebieden, elk met zijn eigen inhoud en methodiek. Deze verscheidenheid maakt dit vakgebied zo verrassend, verfrissend, verrijkend en veelkleurig.

In de cursus komen jaarlijks zes basisvakken aan bod:

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Kerkgeschiedenis en Godsdienstsociologie
  • Geloofsvragen (Dogmatiek)
  • Zingevingsvragen (Ethiek)
  • Praktische vakken, waaronder Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat

Daarnaast worden in de meeste TVG-cursusplaatsen extra vakken aan het programma toegevoegd. In Assen zijn dit de vakken: Kerkmuziek, Kerk en kunst, Jodendom, Wereldgodsdiensten, Filosofie, Christelijke spiritualiteit en Contextueel pastoraat.

Waar gaat het om?

Het gaat om leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van veel wat met geloven te maken heeft. Ook op zoek naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving. Oude kennis wordt opgefrist, u maakt kennis met nieuwe inzichten, u doet ervaring op met verschillende geloofsbelevingen. Eigen geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk.

Meer weten?

Stuur een bericht aan tvgassen@gmail.com.