Vroege kerkgeschiedenis

1e jaar

De vroege kerkgeschiedenis omvat de tijdsspanne van het jaar 30 tot rond het jaar 1500.
In 15 aandachtspunten proberen we te achterhalen wat zich afgespeeld heeft in 15 eeuwen christendom.
We beginnen met de Handelingen der Apostelen en eindigen rond de 15e eeuw over de ‘eeuwige’ strijd tussen de keizer en de paus, dus om de macht over de kerk en om de macht over het heilige land.
Ging het wel om de zuiverheid binnen de kerk? En … wat waren de drie ankers van de vroege kerk?
Het is ook het verhaal van de ‘gewone’ man naast de wereld van kerkvaders, kloosterlingen, zendelingen, pausen en theologen. Rome, Jeruzalem en Constantinopel blijken een hoofdrol te vertolken.
Kortom: wat is eigenlijk de aard van kerkgeschiedenis?

Docent: Chris Dees