Wereldgodsdiensten

2e jaar

We proberen ons in te leven in de leef-, denk- en gevoelswereld van moslims en moslima’s in de Nederlandse samenleving, met name van de Marokkaanse en de Turkse landgenoten. We zoeken naar raakvlakken van moslims met joden en christenen, en een bezoek aan een moskee met een gesprek aldaar gaan we niet uit de weg.
Daarnaast verdiepen we ons enigszins in de wereld van de hindoes en de boeddhisten en zijn we ook op zoek naar raakvlakken in elkaars geloofsbeleving.
Een verrassende zoektocht naar over en weer meer begrip en respect voor ieders eigenheid.

Docent: Chris Dees