Wijn en Bert van der Woude

Uitnodiging voor lezing op 27 februari a.s.

Wijn is symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de
aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete arbeid, het streven
naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor een eer-
lijk loon voor de landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en
te doen.
Ds.Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Win-
schoten, is niet alleen een gepassioneerd Bijbeluitlegger maar heeft ook zijn diploma
als vinoloog gehaald om daarna als theoloog iets zinnigs over wijn te kunnen zeg-
gen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: land ‘van melk en honing’
en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als
Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons be-
paalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond steekt) en
daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar hoezo dan?
Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester Eugen Dre-
wermann. Hij zegt zelf dat hij zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet zou
kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland probeert hij samen
met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van de Bij-
bel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk.
Wijn en theologie, een paar apart!? Wij zien uit naar zijn komst.

Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari 2024
Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijdstip? 10.00 – 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar.
Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus Theologische
verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor jong
en oud, van ver en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, gewoonweg
dus voor iedereen.